Naša upratovacia firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. zameriava svoju činnosť na široké spektrum upratovacích služieb, medzi ktoré patrí aj odstránenie graffiti a aplikácia antigraffitovej ochrany. Sme schopní zabezpečiť vyčistenie a odstránenie graffiti v najrôznejších rozmeroch a odporúčame Vám uviesť v praxi na Vašu budovu náš sofistikovaný prepracovaný systém antigraffitovej ochrany “A SERVIS LIPKA.SK – budovy a objekty bez graffiti a graffitového znečistenia”. Vykonáme nástrek a nanesieme na Vašom objekte AGN / antigrafitový nástrek, antigrafitový náter / a budeme ihneď odstraňovať každé malé graffiti a aj ich náznaky. Garantujeme úspech tejto jednoduchej a prostej metódy v boji proti graffiti, máme ju overenú v praxi.

odstranenie graffitov

Jednou z oblastí našej činnosti sú aj nátery fasád. Naša spoločnosť je schopná pre Vás zabezpečiť rovnako nanesenie nového náteru, ako aj premaľovanie starého. Použijeme buď Vaše zvyšné farby, alebo si necháme požadovaný odtieň profesionálne namiešať. Je ale potrebné počítať s tým, že farebný odtieň nikdy nebude na 100% rovnaký ako ten pôvodný, nakoľko fasáda je vystavená vplyvom počasia a svoj vzhľad postupne mierne mení.