Prešov, výklady, umývanie aj výškové

A SERVIS LIPKA, s.r.o. je firma, ktorá sa už niekoľko rokov zaoberá v Prešove upratovacími službami a prácami. Máme mnohoročnú prax v oblasti umývania okien. Pre kvalitné vyčistenie presklených plôch používame tzv. Trik suchého leštenia. Umývanie a čistenie okien Prešov realizujeme ako pravidelné čistenie alebo ako jednorazové alebo nárazové zbavenie okien nežiaducich nečistôt. Pri umývaní presklených povrchov čistíme dôkladne celú sklenenú plochu vrátane rámov, vnútorných i vonkajších parapetov. Pri umývaní okien je veľmi dôležité najskôr kvalitne umyť rám okna a následne samotnú presklenú plochu. Umývanie okien je zabezpečené našimi profesionálnymi zamestnanci, ktorí sú dôkladne preškolení a ku svojej práce používajú vždy len kvalitné prípravky, pomôcky a nástroje.

Pod Kalváriou 48, 080 01 Prešov … Ľudovíta Fullu 5265, 901 01 Malacky … Krajinská 44, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice … Staničná 2833, 022 01 Čadca … Továrenská 5, 900 31 Stupava … Rybničná 25, 831 07 Bratislava – Vajnory … Zlatohorská 13, 841 03 Bratislava – Lamač … Povstania 8, 979 01 Rimavská Sobota … SNP 25, 940 63 Nové Zámky … Brigádnická 45, 841 10 Bratislava – Devín … Plynárenská 1, 821 09 Bratislava – Ružinov … Mierové námestie 5, 911 01 Trenčín … J. Jančeka 2027, 034 01 Ružomberok … Markušovská Cesta 7, 052 01 Spišská Nová Ves … Bojnická cesta 21, 971 01 Prievidza … Bratislavská 2, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica … Záhumenná 65, 851 10 Bratislava – Čunovo … Fazuľová 1, 811 07 Bratislava – Staré Mesto … Námestie Slobody 8, 066 01 Humenné …  Jilemnického 8836, 036 01 Martin … Považská 7, 940 67 Nové Zámky … Kupeckého 74, 902 01 Pezinok … Šancová 8, 831 04 Bratislava – Nové Mesto … Nobelovo námestie 2, 851 01 Bratislava-Petržalka … V. P. Tótha 4, 960 01 Zvolen … Okružná 2, 917 01 Trnava … Generála M. R. Štefánika 111, 911 01 Trenčín … Sládkovičova 2, 921 01 Piešťany … Malé námestie 4, 901 01 Malacky … Colnícka 2, 851 10 Bratislava – Rusovce … Fadruszova 938, 841 04 Bratislava – Karlova Ves … Oslobodenia 28, Bánová, 010 04 Žilina … Školská 1, 811 07 Bratislava – Staré Mesto … Mlynská 3, 929 01 Dunajská Streda … Niklová 3947, 926 01 Sereď … 1 Teplárenská 10, 971 01 Prievidza … Strelkova 1, 83106 Bratislava – Rača … Pribinova 1, 020 01 Púchov … Železničná 2, 984 01 Lučenec … Trnková 37, 851 10 Bratislava – Jarovce … Pri trati 17, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice … Lomnická 9, 841 10 Bratislava – Devín … Kútska 2, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica … Krušovská 48, 955 01 Topoľčany … Suchoňova 3, 058 01 Poprad … Železničná 55, 900 31 Stupava … Podhorská 4, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves