Oprava fasády, maľby a antigraffitový náter Košice

Zákazka, pri ktorej sme upravovali fasádu a dlažbu a bol taktiež nanesený antigraffitový náter Košice, bola vykonaná dvoma zamestnancami našej firmy a to v dátume od 22. júla do 25. júla. Pri práci sme spotrebovali 20 litrov fasádnej farby, 10 litrov penetračného náteru a 10 litrov antigraffity náteru.

Práce sa začali prvotným oprášením a očisteným povrchu fasády v Košiciach. Následne sme postupovali k demontáži poškodeného obkladu, osekávaniu steny pod dlažbou, špárovaniu a sieťkovaniu. Na celú vytýčenú plochu sme naniesli na budovu v Košiciach špecializovaný penetračný náter. Tento náter  sme nechali dôkladne preschnúť a práce pokračovali na druhý deň. V tento deň sme pokračovali nanášaním fasádnej farby na nami pripravený podklad. Meranie, rezanie a lepenie novej dlažby prišlo na rad ako ďalšia činnosť. Po dokončení nového obkladu sme povrch objektu Košice ochránili pomocou antigraffiti náteru, ktorý sme nanášali v dvoch vrstvách. Antigraffit ochrana Košice je jedinou a najlepšia možnosťou ako rýchlo odstrániť vzniknuté grafity na povrchu fasády. V prípade, že sa odstraňujú v Košiciach graffiti z povrchu, ktorý nebol ošetrený antigraffiti ochranou, nie je nikdy výsledok dokonalý a nepodarí sa grafitu v Košiciach dokonale zbaviť. Pokiaľ naša firma realizuje antigraffiti náter, získa tým náš zákazník v Košiciach kvalitnú ochranu, ktorej životnosť je 4 až 6 rokov.

Pred tým, než sme naniesli druhú vrstvu antigraffiti náteru, sme najskôr nalepili nad dlažbu lemovacie lišty. Zákazka končila záverečným čisteným dlažby po celom obvode domu a upratovaním stavebného odpadu. Zákazník zhodnotil nami realizovanú prácu veľmi kladne

Pre viac informácii kliknite SEM.