umývanie lodžiíUpratovacia a čistiaca spoločnosť A SERVIS LIPKA dnes patrí k popredným firmám vo svojom odbore. Za viac ako dve desaťročia si získala v náročnej oblasti služieb prestížne postavenie. Zákazníkom ponúkame bohaté portfólio upratovacích činností. Napríklad okná. Umývame ich, čistíme a leštíme, a to všetko aj vo výškach, čo je pre klienta dôležitý bonus.

Ďalším podstatným plus, ktoré spoluvytvára profil celej firmy je široké klientské zázemie. Spoločnosť A SERVIS LIPKA totiž vo svojom odbore patrí k absolútnej špičke, a to nielen v Českej republike, ale i na Slovensku, Rakúsku a Nemecku.

Najmä posledná dvojica krajín je z pohľadu veľkosti, náročnosti a tvrdosti konkurencie panujúcej na trhu, náročná. Aj napriek týmto skutočnostiam nám však klienti z týchto krajín prejavuju stálu a pevnú dôveru, opakovane sa na nás obracajú a vyjadrujú tak svoje uznanie celej firme i jej odvádzanej práci.

Základom…

umývanie presklenných stienZákladom dôvery, ktorú si naša firma voči klientom buduje sú predovšetkým jej výnimoční zamestnanci – skvelí a odborne zdatní profesionáli. V tesnom závese potom nasleduje využívanie tých najmodernejších a progresívnych technológií, ako aj celkový prístup firmy a jej odborníkov k našim zákazníkom a ich požiadavkám.

Zopár slov k našim zamestnancom. Ide o odborne vyškolených profíkov, ktorí s výkonným, kvalitným strojovým parkom a špičkovými čistiacimi prostriedkami ponúkajú služby presne podľa náročných predstáv klienta.

Práve tento dobre zohratý a odborne zdatný tím pracovníkov spoluvytvára každý úspech  firmy A SERVIS LIPKA, s.r.o. Aj preto sa dnes meno našej upratovacej spoločnosti spája s pomyselnou a oceňovanou visačkou kvality, stability a skvelých výsledkov.

K žiadaným…

umývanie výkladovK žiadaným a úspešným technológiám ktoré spoločnosť A SERVIS LIPKA svojim klientom ponúka, patrí aj metóda Umývania okien a výkladov, ich čistenie a leštenie. V tejto súvislosti zdôrazňujeme, že túto činnosť vieme zrealizovať bez ohľadu na konkrétne podmienky, umiestnenie okien, výšku alebo náročnosť ich dostupnosti.

A tak na vysokej profesionálnej úrovni a vždy mimoriadne kvalitne, zvládame umytie takmer všetkých typov a modelov okien, výkladov i výloh, resp. masívnych presklených plôch. A to aj v obzvlášť ťažkých a málo dostupných podmienkach, prípadne aj vo výškach.

V každom prípade platí, že naši odborne vyškolení pracovníci si vo vzťahu k bezprostrednému okoliu, počínaju nanajvýš ohľaduplne. Úplnou samozrejmosťou je fakt, že so zvereným majetkom klienta zaobchádzajú s najvyššou mierou opatrnosti a starostlivosti.

Postupy…

umývanie zimných záhradPostupy a technológie, ktoré používame pri umývaní a leštení okien, výkladov a presklených priestorov, majú natoľko progresívny a moderný charakter, že sa dajú bez väčších obmedzení aplikovať aj na silne znečistených sklenených plochách. Táto skutočnosť v konečnom dôsledku predstavuje jednoznačnú konkurenčnú výhodu na trhu. 

Napríklad môžeme hovoriť o silne znečistených sklenených plochách, ktoré po sebe zanechávajú remeselníci a stavbári, ale tiež maliari alebo natierači. V plnej miere a kvalitne zvládneme tiež znečistenie, ktoré zanechávajú rôzne druhy domácich zvierat. Tu treba v prvomrade brať do úvahy značne agresívny a špecifický charakter ich exkrementov. 

Rokmi a úlohami preverní a odborne vyškolení profesionáli firmy A SERVIS LIPKA dokonale poznajú a vždy dodržujú presný a overený postup. Práve vďaka nemu tak našim klientom zaručujeme kvalitný a úspešný výsledok procesu čistenia.

Možno…

ako odstrániť polepy z okienMožno teraz pre niekoho nevyslovíme celkom novú informáciu, ale urobiť to musíme. Aj keď sa nám to pri mene našej firmy zdá nadbytočné, radi na tomto mieste pripomíname, že na rozdiel od iných, podobných firiem, na oknách zásadne neumývame len sklenené tabule.

Žiaľ, na trhu neustále pracujú aj také upratovacie spoločnosti, ktoré proces umytia a ošetrenia okien, či sklenených plôch – bez väčšieho zaváhania . Celkom spokojne zúžia iba na viditeľnú sklenenú plochu okna. Samozrejme, že takýto povrchný a čiastkový prístup potom označujú za profesionálne čistenie okien, a tak sa pritom aj tvária.

Naša spoločnosť A SERVIS LIPKA umýva okná  – na rozdiel od iných – komplexne. Takže cieľom ošetrenia je pre nás celá viditeľná konštrukcia okna, ktorá tvorí súčasťou budovy, priestoru alebo interiéru. Konečný a klientom očakávaný úspech, preto spočíva v perfektnom umytí celej plochy okna, kam neodmysliteľne patria aj samotné rámy a parapetné dosky.

A keďže…

prípravky na umývanie okienA keďže sme sa už dostali k tomu, čo umývame, povedzme si aj to, ako to umývame. Pohovorme si spolu bližšie o našej špecifickej metóde a technologických postupoch, ktoré firma A SERVIS LIPKA pri čistení okien, výkladov a sklenených plôch, dlhodobo využíva.

Veľmi zjednodušene. Technológia, ktorú ako profesionáli pri čistení okien a sklenených plôch uplatňujeme, obsahuje niekoľko základných a nerozlučných krokov. Každý jeden tu má svoje miesto, svoje opodstatnenie a počas našej dlhodobej praxe sa všetky perfektne osvedčili.

Pomerne často sa stáva, že zákazka sa týka okien alebo sklenených plôch vystavených pomerne nešetrnému zaobchádzaniu. Dajme tomu, že ide napríklad o okná budovy, ktorá sa práve zrekonštruovala, takže okolo okien a ich skiel dennodenne prebiehla veľmi intenzívna stavebná činnosť. To samo o sebe žiadnemu oknu neprospieva.

Takéto…

čím umyť oknáTakéto okná sú preto poznačené zvyškami malty, farieb, stierky alebo silikónu, teda rôznymi stavebnými materiálmi, ktoré majú od čistoty veru poriadne ďaleko. V takomto špecifickom prípade prvej etape mokrého čistenia predchádza mechanické odstránenie týchto hrubých, agresívnych nečistôt. Alebo povedané inak, vo firme A SERVIS LIPKA berieme osvedčenú a spoľahlivú škrabku a dáme sa do roboty.

Zrejme asi netreba príliš upozorňovať, že si práca s ostrou škrabkou vyžaduje dostatok sústredenia a praktických skúseností. Zvýšenú opatrnosť musíme venovať ochrane vlastných prstov, no zároveň treba dbať na to, aby sme nešetrne a nevratne nepoškriabali sklo, rám alebo parapetu okna.

S účinnou pomocou škrabky okná zbavíme viditeľných fľakov a fŕkancov zo stavebných materiálov. Týmto postupom ich následne pripravíme na účinok silného roztoku teplej vody a špeciálnej čistiacej chémie. Roztok má u nás, vo firme, aj svoje meno – rozmyvák. Tento účinný chemický prípravok spoľahlivo čistí každé okno, no zároveň je voči nemu ohľaduplný a nijako ho nepoškodí.

Akékoľvek…

ako na umývanie okienAkékoľvek okno tak dokážeme zbaviť prachu, nečistôt a mastnoty, čo je pre konečný výsledok našej odvádzanej roboty kľúčové. Práca prebieha precízne a systematicky, a preto nevynecháme ani jeden centimeter plochy. Umyjeme tak postupne všetky sklá, rámy aj parapetné dosky.

Ďalšia fáza spočíva v použití stierky s pružnou gumovou lištou. Laik by možno povedal, že  to pozná, veď predsa ide o všedný a známy krok z každej domácnosti.  Zmysel tejto činnosti je však oveľa hlbší a pre finálny efekt kvalitného umytia zásadnejší. Stierka má pre skúsených pracovníkov A SERVIS LIPKA i trochu iný význam, spojený s finálnym leštením.

Odborná verejnosť už dávno vie, že súčasné leštiace prostiedky na umytom skle začnú časom  vytvárať nepekné šmuhy. Dôvodom je fakt, že po starostlivom umytí plochy by nemali na oknách zostať akékoľvek zbytky starého leštidla. Inak sa často stáva, že staré leštidlo sa postupne objaví na povrchu a klient sa nestačí diviť.

Firma…

ako vyleštiť okná bez šmúhFirma A SERVIS LIPKA preto nikdy nepoužíva žiadne chemické leštidlá. Pre naše účely a ciele zásadne využívame len techniku tzv. suchého leštenia. V podstate je to len prosté použitie čistej a suchej bavlnenej textílie, spojené so silou svalov našich pracovníkov.

Týmto overeným a spoľahlivým postupom leštíme okná tak dlho, pokým nezískajú dokonalý lesk a čistotu. Treba tiež zdôrazniť, že takto ošetrené okná klientom vydržia čisté oveľa dlhšie a nečistoty sa na nich neusádzajú tak ľahko.

Ešte jedno dôležité upozornenie. Každé chemické leštidlo vytvorí skle veľmi špecifický druh povlaku, ktorý sa po krátkom čase správa ako lepivá plocha. Na oknách sa preto začne zachycovať – pomerne skoro – množstvo nového prachu a nečistôt. Samozrejme, že ďalšie umývanie okien tak býva už len voľbou medzi slovami „kedy a kto.“

Metódu…

ako vyleštiť oknáMetódu používaná našou firmou môžeme preto považovať za veľmi efektívny, spoľahlivo fungujúci a vyvážený systém čistenia okien, výkladov alebo sklenených plôch. Výsledky aplikácie tohoto moderného čistiaceho systému pred krátkym časom ocenil aj krajčírsky salón v našom meste.

Aj v tomto prípade sa v našej práci uplatnil individuálny, cielený a preczíny postup, ktorý nastavíme vždy podľa želania a predstáv zákazníka s prihliadnutím na miesto, konkrétne podmienky a charakter čisteného povrchu.

Obrátila sa teda na nás majiteľka krajčírstva. Vraj sa o našich službách dozvedela od svojej dobrej priateľky. Salón stojí na dosť frekventovanom mieste, a tak sa, pomerne veľkým skleneným výlohám, treba venovať pomerne často a dôkladne. Ako nám však pani povedala, je to pre ňu čoraz namáhavejšie a obmedzujúcejšie. Berie to zbytočný čas, kopu energie a výsledok je len priemerný.

Navyše…

výškové umývanie okienNavyše nám prezradila, že má momentálne dosť veľké a nepríjemné problémy s chrbátom, takže už len samotné šitie a vedenie salónu ju značne vyčerpáva. A predstava, že sa má ráno, či večer, postaviť k vysokým skleneným oknám salónu je v tejto situácii holý nezmysel. 

Dohodli sme na termíne aj čase. Pani nás poprosila, či sa dá aj v sobotu, lebo vtedy má zatvorené a podobné práce sa dajú lepšie zvládnuť. Prirodzene, sobota je našej firme A SERVIS LIPKA v úplnej pohode, ubezpečili sme našu zákazníčku. Máme množstvo klientov, ktorý vyhovuje presne tento deň, takže bez problémov. 

Dorazili sme teda na miesto a prešli sa okolo výkladov krajčírstva. Pani mala úplnú pravdu. Sklo už potrebovalo poriadne umyť a vyleštiť. Napokon neďaleká cesta z mesta s množstvom áut a električková trať z druhej strany, iste smerovali do ovzdušia celé víry prachu, najmä v suchých obdobiach alebo na jeseň, či pri silnom vetre.

Keďže…

výškové práceKeďže použitie ostrej škrabky bolo v tomto prípade celkom bezpredmetné, začali ihneď sme s precíznym umývaním sklenených plôch troch výkladov, ich rámov aj parapetných dosiek. Nevynechali sme ani jeden centimeter, keďže exteriér výkladov je vždy značne namáhaný a okolité podmienky tomu len nahrávali.

Po skontrolovaní kvality tejto prvej etapy prišla k slovu stierka s kvalitnou gumenou lištou. Náš postup vsádza na systematičnosť. Takže stierka sa po skle pohybovala presne a dôkladne. Skrátka nemôžeme dopustiť, aby na ploche ostala čo i len jediná šmuha. Chceme, aby sa okno lesklo ešte mnoho týždňov po vyčistení, a zbytky vody by tomu veru nepomohli. 

Keď sklo dobre preschlo, začali sme s leštením na sucho, teda len svaly a čistá bavlnená tkanina. Ide o preverený, spoľahlivý a kvalitný technologický postup, ktorý prináša skvelé výsledky a radosť pre každého nášho klienta. Ak „na sucho,“ tak bez chémie, to je naše malé tajomstvo, ktoré nesklamalo ani jediný raz.

Súhlasíme…

cenník umývanie okienSúhlasíme, že fyzicky ide o náročnejší postup, ako striekať na umyté sklo chemické leštidlo a spoliehať na jeho známe účinky. My však vieme svoje a vieme to celkom presne Okná po našom suchom leštení ostávajú omnoho dlhšie čisté a žiarivé. Tiež sa na nich neukážu žiadne fľaky a mapy po chémii, ktoré dokážu všetku investovanú prácu rýchlo znehodnotiť.

Tento postup je vo firme Košice okna, umývanie skrátka overený rokmi komplexných skúseností. Aj preto vieme, že len vďaka nemu dosiahneme v procese čistenia uspokojivé výsledky a vynikajúcu kvalitu – pri ktoromkoľvek type okna. 

V zásade je toto suché leštenie takou malou, jednoduchou alchýmiou, ktorá si ale od zamestnancov vyžaduje odvahu, odhodlanie a trpezlivosť. S hrdosťou môžeme dodať, že nás ešte nikdy nesklamalo a vždy viedlo k brilantnému výsledku, ktorý zákazník náležite ocenil. Jednoducho – poctivá práca profesionálov pre spokojnosť a dôveru klienta.

A musíme…

umývanie okien cena za m2A musíme s potešením dodať, že pani majiteľka toho krajčírskeho salónu sa spomedzi ostatných klientov nevymykala. Keď sme totiž s našou prácou skončili, ostala na chodníku doslova primrazená a dlho nám za odvedenú robotu ďakovala. Priamo na mieste sme sa dohodli, že sa jej výklad stane našou novou zákazkou, a to každé dva mesiace.

Spoločne sa sa aj zasmiali, že okná a sklo síce zvládame, ale s prišitím gombíka by to bolo ťažšie. Napokon je dobré, ak sa každý venuje tomu, čomu rozumie. Pre našu firmu A SERVIS LIPKA je voľba jasná a naši klienti to otvorene oceňujú.