Odstránenie graffiti Košice

Na celom území Slovenskej a Českej republiky, Rakúska a Nemecka, naša firma, A SERVIS LIPKA poskytuje svoje služby v rôznych oblastiach. Jednou z oblastí je aj odstraňovanie grafitov Košice. V regióne Košice je výskyt grafitov veľmi častý a tak odstránenie grafitov tvorí podstatnú časť našej práce. Existuje veľa druhov grafitov. Niektoré z nich je možné odstrániť iba čiastočne a niektoré dokonca nie je možné odstrániť vôbec. Veľkú úlohu pri tom hrá na akom podklade sú grafiti Košice nastriekané a či je fasáda, stena alebo iné miesto ošetrené antigrafiti náterom Košice. Plochy, ktoré neboli ošetrené antigraffiti náterom sú na odstraňovanie graffitov problematické a odstránenie je možné iba na 60 až 90%. Sprejová farba sa pri niektorých povrchoch dokáže dostať hlboko do štruktúry a odstraňovanie graffitov býva ťažké. Ide o niektoré typy ušľachtilých povrchov ako sú napríklad mramor, teraco, žula či prírodný kameň. Na povrchu môžu po odstránení grafity Košice zostať tzv. tiene. Tieto je ťažké odstrániť aj pri opakovaných pokusoch. Riešením je objednanie služieb inej odbornej firmy, napríklad kamenárov, ktorí dokážu mramor kryštalizovať. Pri odstraňovaní grafity Košice je možné, že príde aj k odstráneniu farby fasády, ak je odstraňovanie realizované z neošetrených povrchov fasád a štrukturovaných omietok. Pri práci s grafity Košice postupujeme tak, že grafiti Košice sa čo najviac zoslabia a následne je miesto ich odstránenia natreté fasádnou farbou. Ak by sme graffity zatreli bez toho, aby sme ich predtým odstránili, nebude to mať výsledok, ktorý chceme. Po zaschnutí graffiti farbou prestúpia a sú viditeľné ich pôvodné kontúry. Antigrafity ochrana Košice je vhodným riešením na predchádzanie takýmto problémom, ktoré sa môžu objaviť pri odstránení grafiti Košice. Ak je budova ošetrená touto ochranou je odstránenie dokonalé a 100% zo všetkých povrchov. Po nanesení tejto ochrany sa zabráni porušeniu samotnej fasády pri odstraňovaní grafiti. Na nerovné štruktúrované pórovité povrchy nanášame 6 až 12 vrstiev, ale na hladké povrchy stačí naniesť 3 vrstvy antigrafity ochrany Košice. Ak bola na Vašej budove realizovaná anti-grafiti ochrana Košice, sme schopní do 14 dní na akomkoľvek mieste v Slovenskej a Českej republike ale i v Rakúsku odstrániť grafiti akomkoľvek rozsahu. Tam, kde máme nanesené antigraffitové ochrany a nátery Košice vykonávame totožný servis.

Pre viac informácii kliknite SEM.