antigraffitový náter Košice

Oprava fasády, maľby a antigraffitový náter Košice

Oprava fasády, maľby a antigraffitový náter Košice

Zákazka, pri ktorej sme upravovali fasádu a dlažbu a bol taktiež nanesený antigraffitový náter Košice, bola vykonaná dvoma zamestnancami našej firmy a to v dátume od 22. júla do 25. júla. Pri práci sme spotrebovali 20 litrov fasádnej farby, 10 litrov penetračného náteru a 10 litrov antigraffity náteru.

Práce sa začali prvotným oprášením […]

By |november 27th, 2013|antigraffitový náter Košice|0 Comments

Antigraffiti náter – Antigraffiti systém Košice

Antigraffiti náter – Antigraffiti systém Košice
Zákazka, Antigraffitový náter – ochrana proti grafiti Košice – jednalo sa o nanesenie antigraffitového náteru v Košiciach na povrch budovy vo vlastníctve zákazníka. Akciu vykonávali piati naši zamestnanci v dňoch 2. až 6. augusta 2013. Povrch, na ktorý sme naniesli antigrafitovú ochranu, bo v celkovom rozmere 760 m2. Na realizáciu sme spotrebovali […]

By |november 12th, 2013|antigraffitový náter Košice|0 Comments

Antigraffitový náter– Košice

Antigraffitový náter– Košice

Zákazka, pri ktorej sme nanášali antigraffitový náter na budovu Košice, bola realizovaná 12. júla. Akciu zabezpečovali naši traja naši zamestnanci a celková práca bola v rozsahu 18 hodín. Náter sme nanášali na klasickú hladkú omietku.

Na natretie budovy antigraffitovým nástrekom Košice o ploche 175m2 sme použili tri 10 litrové nádoby antigraffitového náteru. Náter […]

By |november 12th, 2013|antigraffitový náter Košice|0 Comments

Anti-graffitový náter – Košice

Anti-graffitový náter – Košice

Pri tejto zákazke sme nanášali antigraffitový náter na obytný blok v Košiciach. Tento náter slúži ako 100% ochrana pred graffitmi. Jeho hlavnou funkciou je to, že sa nám vždy podarí graffiti v Košiciach odstrániť bezo zbytku a na povrchu nezostane žiadny zbytkový tieň. Zákazka bola realizovaná 8. augusta 2013 a práca, […]